Isabelle Andoulsi

Advocaat

Isabelle Andoulsi

  • Position: Advocaat
  • Experience:
  • Location: Minimenstraat,41 - 1000 Brussel, Belgïe
  • Email: ia@gls-attorneys.com
  • Phone: 02 340.71.38
Contact:

OPLEIDING

Isabelle Andoulsi is lid van de Balie van Brussel sinds 2003.

Na het werken als juriste in andere steden van de Europese Unie, begon ze haar carrière als advocaat in een grote internationale associatie. Ze richtte haar kabinet op in 2010 en trad toe tot GLS in maart 2014 en tot MINIMES41 in 2021.

Haar praktijk omvat het Europese recht, geneesmiddelenrecht, privacy wet en de wet op nieuwe technologieën.

Bij het werken als onderzoeker aan de ‘Centre de Recherche, Information, Droit et Société’ aan de Universiteit van Namen, en aan de ‘Institut d’Etudes européennes’ van de ULB, in kwesties van verwerking van persoon en medische gegevens, heeft zij een gespecialiseerde praktijk ontwikkeld in de bescherming van de privacy, in het patiëntenrecht en in de verantwoordelijkheid van de actoren in de digitale gezondheid. Zij geeft regelmatig juridisch advies aan diverse actoren van de
gezondheidssector, onder andere in de klinische studies maar ook voor de ontwikkeling van systemen van telegeneeskunde en de samenstelling van databanken.

Zij is expert in die materies bij de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Zij was lid van de Raad van de Franstalige Brusselse balie van 2019 tot 2021, die verantwoordelijk was voor de Europese en internationale relaties.

Sinds september 2019 doceert ze Europees recht aan de Brusselse Bar School.

Auteur van talrijke rechtsleer artikelen heeft ze bijgedragen aan een boek over Belgisch mededingingsrecht. Zij spreekt regelmatig op seminaries en conferenties.
Zij spreekt Frans, Engels, Nederlands en beheerst het Spaans.

GESPECIALISEERD IN

TALEN

En vertu de l’article III-74 du Code de droit économique, l’avocat communique, avant la conclusion du contrat, au mandant les informations obligatoires suivantes le concernant:

Nom : Isabelle ANDOULSI

Adresse : Rue des Minimes, 41 – 1000 Bruxelles

Adresse électronique : ia@gls-attorneys.com

Numéro d’entreprise : BCE n°  0816 454 839

Organisation professionnelle : Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Titre professionnel : Avocat

Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique

Conditions générales applicables : Non

Droit applicable et juridiction compétente : La relation existant entre l’avocat et son client est soumise au droit belge et à la juridiction des tribunaux francophones de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, sauf accord des parties pour soumettre les griefs éventuels à un médiateur choisi de commun accord ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l’Ordre.

Prix du service déterminé au préalable : Oui, convenu lors de la première consultation.

Caractéristique de la prestation de service : Activités d’Avocat – Code NACEBEL 2008 : 69101

Assurances :

  1.    RC professionnelle : Compagnie d’assurance ETHIAS, rue des Croisiers n°24 à 4000 Liège (téléphone : 04/220.31.11). Couverture géographique de l’assurance : le monde entier à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.
  2.    Indélicatesse : Compagnie d’assurance ETHIAS, rue des Croisiers n°24 à 4000 Liège (téléphone : 04/220.31.11). Couverture géographique de l’assurance : le monde entier.

Couverture géographique de l’assurance : le monde entier à l’exception des États-Unis d’Amérique et du Canada.