Archieven: Attorneys

Advocaat

Isabelle Andoulsi

OPLEIDING Isabelle Andoulsi is lid van de Balie van Brussel sinds 2003. Na het werken als juriste in andere steden van de Europese Unie, begon ze haar carrière als advocaat in een grote internationale associatie. Ze richtte haar kabinet op in 2010 en trad toe tot GLS in maart 2014 en tot MINIMES41 in 2021. […]
Read More

Thomas De Nys

OPLEIDING Diploma Rechten (UCL – 1999) Master in Internationaal publiek recht (ULB – 2000) Advocaat Balie Brussel (1 januari 2004) CAPA leraar (balie Brussel) in gerechtelijke procedure sedert september 2016 Houder van het getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken sedert 1 februari 2017 Houder van het getuigschrift van professionele opleiding 2015-2019 in cassatieprocedures in […]
Read More

Pascal Vanderveeren

OPLEIDING Doctor in de rechten, 1968, Katholieke Universiteit van LeuvenMaster economisch recht, 1969, Vrije Universiteit van BrusselAdvocaat aan de Franstalige Balie van Brussel sinds 1968,Vennoot van cabinet “Vanderveeren, Thys & De Nys” Professor in strafrecht stageschool Balie (1975-1995) Secretaris van de Nationale Herzieningscommissie voor het Belgisch Staatsblad (1975-1980) Lid van de raad van de Orde […]
Read More