Thomas De Nys

Geassocieerd

Thomas De Nys

 • Position: Geassocieerd
 • Experience:
 • Location: Minimenstraat,41 - 1000 Brussel, Belgïe
 • Email: thomas.denys@skynet.be
 • Phone: 02 340.71.28
Contact:

OPLEIDING

 • Diploma Rechten (UCL – 1999)
 • Master in Internationaal publiek recht (ULB – 2000)
 • Advocaat Balie Brussel (1 januari 2004)
 • CAPA leraar (balie Brussel) in gerechtelijke procedure sedert september 2016
  Houder van het getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken sedert 1 februari 2017
 • Houder van het getuigschrift van professionele opleiding 2015-2019 in
  cassatieprocedures in burgerlijke zaken sedert 30 oktober 2019 (art. 478, al. 2 van
  het Gerechtelijk Wetboek)

GESPECIALISEERD IN

TALEN

PUBLICATIES

 • L’aide juridique, l’assistance judiciaire et les mineurs d’âge (Note sous J.P. Uccle, 14.11.2003, O. Collon et Th. De Nys) in JLMB, Vol. 2004, n°12, p. 529 et in le Journal du droit des jeunes, Vol. 2004, n°235, p. 87 ;
 • Cession d’un marché public (Note sous Conseil d’Etat français, 8.6.2000, O. Collon et Th. De Nys) in Périodique L’entreprise et le droit, Vol. 2005, n°4, p. 326 – 330 ;
 • Les visites domiciliaires sont-elles permises depuis le 31 août 2018 ? Carte blanche dans La Libre Belgique du 10 octobre 2018 ;
 • Fraude fiscale grave : la procédure UNA VIA II et le principe non bis in idem, Bulletin de l’OECCBB, numéro 11/2019, p. 7.

Gegeven informatie in toepassing van art. III-74 Wetboek van Economisch Recht

1. Naam : Thomas DE NYS
2. Adres : Minimenstraat, 41 – 1000 Brussel
3. Email : thomas.denys@skynet.be
4. Ondernemingsnummer : KBO – BE 0502.928.568
5. Professionele organisatie : Franstalige balie Brussel
6. Beroepstitel : advocaat
7. Land : België
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:
Het Belgisch recht is van toepassing op de relaties tussen de advocaat en zijn klant; de geschillen worden beslecht door de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel;
9. De eigenschappen en de prijs (kosten en erelonen) van de diensten worden vooraf bepaald met de klant ; de toe te passen BTW op de erelonen is 21% ;
10. Beroepsverzekering : ETHIAS, rue des Croisiers 24 – 4000 Liège (tél. 04/220.31.11).
11 . Geografische dekking : de hele wereld behoudens de VSA en Canada ;