Pascal Vanderveeren

Geassocieerd overleden op 18 augustus 2023

Pascal Vanderveeren

 • Position: Geassocieerd
 • Experience:
 • Location: Minimenstraat,41 - 1000 Brussel, Belgïe
 • Email: pvanderveeren@minimes41.be
 • Phone: 02 340 71 33
Contact:

OPLEIDING

Doctor in de rechten, 1968, Katholieke Universiteit van Leuven
Master economisch recht, 1969, Vrije Universiteit van Brussel
Advocaat aan de Franstalige Balie van Brussel sinds 1968,
Vennoot van cabinet “Vanderveeren, Thys & De Nys”

 • Professor in strafrecht stageschool Balie (1975-1995)
 • Secretaris van de Nationale Herzieningscommissie voor het Belgisch Staatsblad (1975-1980)
 • Lid van de raad van de Orde (1984-1987)
 • Pro-stafhouder van de Orde (1996-1998)
 • Stafhouder van de Orde (1998-2000)
 • Lid van de raad van de Orde (2000-2002)
  Lid van de raad van de International Criminal Bar (2003- 2007) en voorzitter (Den Haag) (2007-2010)
 • Lid van de International Bar Association, en van de European Criminal Bar Association, alsook van de Union Internationale des Avocats (Paris), vertegenwoordiger van de Internationale Unie van Advocaten aan het Internationaal Hof voor strafrecht advocaat op de lijst van het Internationaal Hof voor Strafrecht (Cour Pénale Internationale: C.P.I.)
 • Lid van de tuchtraad in beroep (Cour pénale internationale, Den Haag) (2008 – 2010)

Hij stierf op 18 augustus 2023

GESPECIALISEERD IN

TALEN

Krachtens artikel III-74 van het economisch Wetboek, is de advocaat verplicht, voor het
afsluiten van het contract, aan de opdrachtgever de volgende informatie te geven:

1. Naam : Pascal VANDERVEEREN
2. Adres : Minimenstraat, 41 – 1000 Brussel
3. Electronisch adres : pvanderveeren@minimes41.be
4. Ondernemingsnummer : BCE n° 0850.232.417
5. Beroepsorganisatie : Franstalige Balie van Brussel
6. Professionele titel : advocaat
7. Land dat professionele titel heeft uitgereikt : België
8. Algemene voorwaarden : Ja, zie document « mandaat et honoraria ».
9. Toegepast recht en bevoegde rechterlijke instantie : De relatie tussen advocaat en cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht, en aan de rechterlijke instantie van de Franstalige rechtbanken van Brussel van de vestiging van Pascal VANDERVEEREN. Geschillen dienen vermeden te worden, en er zal getracht worden een akkoord te vinden, en dit met eventuele tussenkomst van een bemiddelaar die gezamenlijk gekozen wordt, of bij gebreke, door de Stafhouder van de Orde.
10. De prijs van de service wordt op voorhand bepaald : Ja, zie document « mandaat en honoraria »
11. Kenmerk service : zie eerste aandachtsstreepje, punt 1 van het document « mandaat en honoraria »
12. Verzekeringen : burgerlijke beroepsaansprakelijkheid :

a) Verzekeringsmaatschappij Ethias
Collectieve verzekering aan de Balie van Brussel (45.118.401)
1.250.000 €

b) Verzekeringsmaatschappij AIG Europe
Bijkomende garantie 2 e rang (3233016701062)
2.250.000 €

Dekking van beide verzekeringspolissen : over de hele wereld, behalve de Verenigde Staten
van Amerika.